Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Pieńkosz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 7864
  • Pokój
    560a
  • Konsultacje
    wtorek 13:00-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Krzysztof Pieńkosz jest zatrudniony w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej od 1986 r. W roku 1992 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą badań operacyjnych i optymalizacji dyskretnej, a w szczególności problemów planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych oraz metod alokacji zasobów.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9437-7594https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9437-7594http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9437-7594%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9437-7594

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-61312dbf-7cd8-4d62-b70f-3960d8e6a527/
URN
urn:pw-repo:WEITI-61312dbf-7cd8-4d62-b70f-3960d8e6a527

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek