Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Bogumił Konarzewski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 79 16
  • Pokój
    64

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1991 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1998 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: elektronika jądrowa i medyczna. Adiunkt w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6304-2863https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6304-2863http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6304-2863%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6304-2863

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-5d516127-1e4e-4222-b495-7d2ee8e410e4/
URN
urn:pw-repo:WEITI-5d516127-1e4e-4222-b495-7d2ee8e410e4

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek