Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr inż Robert Bembenik
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7715
Pokój: 301
Konsultacje: środa 14.00-15.00
Języki komunikacji: polski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 3
h-index (Cytowania WoS)*: 2
Strona domowa


Tytuł magistra inżyniera na Politechnice Rzeszowskiej uzyskał w 2001 roku, stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 2007 roku. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych od 2006 roku. Zainteresowania naukowe: eksploracja danych przestrzennych, systemy informacji przestrzennej (GIS), przetwarzanie tekstu, sieci społecznościowe, aplikacje mobilne. W roku 2018 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?