Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Robert Bembenik

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 77 15
 • Pokój
  301
 • Konsultacje
  środa 14:00-15:00
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera na Politechnice Rzeszowskiej uzyskał w 2001 roku, stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 2007 roku. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych od 2006 roku. Zainteresowania naukowe: eksploracja danych przestrzennych, systemy informacji przestrzennej (GIS), przetwarzanie tekstu, sieci społecznościowe, aplikacje mobilne. W roku 2018 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7771-2351https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7771-2351http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7771-2351%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7771-2351

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-5b8a6486-d152-4d7a-853a-1f0020df5f4f/
URN
urn:pw-repo:WEITI-5b8a6486-d152-4d7a-853a-1f0020df5f4f

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek