Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Jerzy Samczyński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 55 88
  • Pokój
    453
  • Konsultacje
    poniedziałki - 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Piotr Samczyński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych w 2010 roku i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2010 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. zajmując odpowiednio stanowiska: informatyka, asystenta naukowego, głównego projektanta ds. Oprogramowania Systemów Lotniczych i kierownika Zakładu Obróbki Sygnału Radiolokacyjnego. W latach 2010-2018 zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów (ZTOiS) Instytutu Systemów Elektronicznych (ISE) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej (PW). Od lipca 2017 r. prowadzi w ZTOiS, ISE, WEiTI, PW Zespół Radarowych Technik Obrazujących, a od 2018 zatrudniony jest na stanowisku prof. uczelni, ZTOiS, ISE, WEiTI PW.

Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, radary z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar - SAR), radary pasywne.

Przynależność do organizacji, działalność naukowa-społeczna, organizacyjna: Senior Member IEEE (2003-), członek European Microwave Association EuMA, Fundator oraz członek Zarządu Fundacji Mikrofal i Radiokomunikacji MIKON (2016-), członek Sekcji Mikrofal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (2016-); Expert w Programie „Preparatory Action on Defence Research-Europejska Agencja Obrony EDA (2019), delegat Polski do prac w grupach roboczych NATO STO paneli SET i SCI (2008-), Przewodniczący grupy roboczej NATO STO SET-258 nt..”DMPAR Deployment and Assessment in Military Scenarios” (2018-)

Przewodniczący Oddziału Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE (2017-2019), Wiceprzewodniczący ds. AES IEEE AP/AES/MTT PL Chapter (2019-), Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE (2020- ), Koordynator ds. Nagród Polskiej Sekcji IEEE (2020 - ); Przewodniczący konferencji SPSympo (2019 - );

Associate Editor: IEEE Sensor Journal (2017-); Guest Editor: MDPI Sensor Journal, Special Issue on „Recent Advancements in Radar Imaging and Sensing Technology” (2019-2020); Guest Editor: IET Radar, Sonar & Navigation Journal (2017-2018); Guest Editor in Hindawi Journal of Antenna and Propagation, „Recent Advances in Array Antenna and Array Signal Processing for Radar” (2017-2018); Guest Editor, IEEE AES Magazine, Special Issue on “Multi-Platform and Multi-Functional RF Systems (MPRFS) and (MFRFS)” (2020); Editorial Board Member of MDPI Remote Sensing Journal (2019-); Topic Editor, MDPI Sensor Journal (2020-); 


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
telekomunikacja / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1607-2298https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1607-2298http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1607-2298%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1607-2298

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-594eb518-23f4-4662-9fe9-f626f3074f3c/
URN
urn:pw-repo:WEITI-594eb518-23f4-4662-9fe9-f626f3074f3c

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek