Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Grzegorz Pankanin

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 32
  • Pokój
    226
  • Konsultacje
    środa - 12:00-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Mgr inż. 1975, dr inż. 1984, dr hab. 2009, prof. nzw. 2011. Specjalność naukowa:, systemy pomiarowe, metrologia przepływów, Wicedyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych ds. Nauki (1996-2005 i 2012-) IEEE Senior Member, Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE ds. Rozwoju Członkostwa (2010-), , członek Rady Wydziału EiTI (1999 -), członek Komisji RW d/s Badań Naukowych (1999-2005), Przewodniczący Sekcji Pomiarów Przepływu PKPiA (1985-88), Sekretarz Komisji Czujników Pomiarowych (obecnie: Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych) Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (1995-2011), Wiceprzewodniczący Komitetu Pomiarów Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (2005-2008), Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (2008-2011), czł. Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (1993-), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krajowego Kongresu Metrologii (24.06–27.06.2001), czł. Komitetu Organizacyjnego konferencji EUROSENSORS XI (1997), czł. Komitetu Organizacyjnego Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów (1981), czł. Komitetu Organizacyjnego konferencji Czujniki Elektroniczne COE’92 (1992) Recenzent czasopism naukowych: Measurement Science & Technology IOP, Measurement, Sensors & Actuators A: Physical, IEEE Trans. Instr. & Meas., IEEE Sensors, Metrology & Measurement Systems. Od maja 2017 Wydziałowy Rzecznik Zaufania.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8417-0765https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8417-0765http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8417-0765%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8417-0765

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-57ec0c1d-ef5c-404c-9407-cabf42ee484e/
URN
urn:pw-repo:WEITI-57ec0c1d-ef5c-404c-9407-cabf42ee484e

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek