Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Poźniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 79 54
  • Pokój
    328
  • Konsultacje
    środy -14:00-16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1991 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 2012 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, postanowieniem Prezydenta RP, otrzymał dnia 20.01.2021 roku.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5426-1423https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5426-1423http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5426-1423%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5426-1423

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-56f06b69-8f13-4849-ac47-4902588ab237/
URN
urn:pw-repo:WEITI-56f06b69-8f13-4849-ac47-4902588ab237

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek