Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Gawrysiak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 70 98
 • Pokój
  317
 • Konsultacje
  czwartek 12:00-13:00
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1998 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, tytuł magistra w zakresie zarządzania gospodarczego uzyskał w 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał w roku 2002 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii uzyskał w 2010 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny Informatyka na WEiTI PW. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od roku 2002. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych od 2008 do 2012 roku. Od 2011 roku jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: text i web mining, przetwarzanie języka naturalnego, wyszukiwanie informacji, urządzenia i systemy mobilne, interfejsy użytkownika

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9647-6761https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9647-6761http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9647-6761%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9647-6761

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-53430e64-ff34-43c7-a6a1-19737355b0b8/
URN
urn:pw-repo:WEITI-53430e64-ff34-43c7-a6a1-19737355b0b8

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek