Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
doc. dr inż. Jacek Cichocki
docent
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7635
Pokój: 27

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngTytuł magistra inżyniera uzyskał w 1979 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1992 roku. Docent w Zakładzie Radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Członek Rady WEiTI (od 2002 r.), członek Wydziałowych Komisji: ds. Historii i Tradycji, Komisji Kształcenia. Kierownik specjalności: Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne (od 2008 r.), członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 1992 r.) Obszar działalności naukowo-badawczej: miernictwo, radiokomunikacja, systemy komórkowe. Zastępca dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych ( 2012-2020)

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?