Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dariusz Radomski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 50 17
  • Pokój
    4

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymał w 1996 roku w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej. W 2001 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki, specjalność biocybernetyka, zaś w 2006 roku stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność epidemiologia reprodukcyjna. Od 2002 roku zatrudniony jest w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej na stanowisku adiunkta naukowego. Tematyka badawcza to zastosowanie modelowania matematycznego w endokrynologii i medycynie rozrodczej. W 2013 r. zdał egzamin państwowy w Centrum Egzaminów medycznych otrzymując tytuł zawodowy specjalisty epidemiologii, zaś w 2016 r. tytuł specjalisty masażu.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6740-6134https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6740-6134http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6740-6134%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6740-6134

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-405c7bb3-6c86-4d19-9967-d244afd8058a/
URN
urn:pw-repo:WEITI-405c7bb3-6c86-4d19-9967-d244afd8058a

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek