Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Gracki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 50 31
  • Pokój
    312
  • Konsultacje
    wtorek 14:00-16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1993 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1992 roku. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z modelowaniem zachowania obiektów z uwzględnieniem oddziaływań fizycznych, a także ich realistyczną wizualizacją. Ostatnie prace skupiają się głównie wokół obiektów generowanych za pomocą L-systemów. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Grafika komputerowa, Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe, Struktury danych, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Układy cyfrowe. Nagroda JM Rektora, dydaktyczna, pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia w roku 2011 przyznana w 2012 roku.
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5726-7721https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5726-7721http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5726-7721%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5726-7721

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-34f6a96c-c4f9-4662-86ca-dbb6d1e69aff/
URN
urn:pw-repo:WEITI-34f6a96c-c4f9-4662-86ca-dbb6d1e69aff

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek