Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dawid Rosołowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 24
  • Pokój
    542

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera otrzymał w 2005 r., stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2012 r. Adiunkt w Zakładzie radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Specjalność naukowa: technika mikrofalowa.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6892-7820https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6892-7820http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6892-7820%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6892-7820

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-1f745c14-c81a-43ea-88b6-892988b23c7c/
URN
urn:pw-repo:WEITI-1f745c14-c81a-43ea-88b6-892988b23c7c

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek