Włącz edycję swojego profilu
dr hab inż. Piotr Bogorodzki
Profesor Uczelni
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7345
Pokój: 70

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 9
h-index (Cytowania WoS)*: 9Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1988 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1998 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Adiunkt w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki.Członek Komisji Inżynierii Biomedycznej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Medycznej PAN (2008r.-). W 2012 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechatroniki PW.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?