Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mieczysław Muraszkiewicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 7731, mobile:+48 602 650 108
  • Pokój
    304
  • Konsultacje
    piątki 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Mieczysław Muraszkiewicz, www.icie.com.pl/mrm.htm, profesor zwyczajny informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współzałożyciel Instytutu Inżynierii Informatycznej, www.icie.com.pl. Jego zainteresowania naukowe dotyczą sieciowych systemów informacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, systemów mobilnych, metod reprezentacji wiedzy, eksploracji danych i zarządzania wiedzą. Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi. Jest autorem lub współautorem ponad 110 publikacji, które ukazały się na łamach czasopism polskich i zagranicznych oraz 3 książek. Wypromował 15 doktorów. Prof. Muraszkiewicz kierował lub brał udział jako ekspert w ponad 50 projektach informatycznych i telekomunikacyjnych realizowanych w ponad 45 krajach, m.in. dla UNIDO, FAO, UNEP, UNESCO oraz Banku Światowego, koordynował 3 projekty dla Komisji Europejskiej w ramach FP6, a także realizował liczne projekty dla przedsiębiorstw polskich, niemieckich, holenderskich, szwedzkich oraz austriackich. Prof. Muraszkiewicz jest czynnie zaangażowany w sprawy dotyczące telekomunikacji bezprzewodowej i mobilnej. Jest współzałożycielem Fundacji MOST (Mobile Open Society through wireless Technology, www.most-program.org), która aktywnie działa w krajach Europy środkowej, Przewodniczącym Komitety Sterującego Polskiej Platformy Technik Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej i Fellow of Hitachi European Science and Technology Forum. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (2008-2012); Członek Komitetu Informatyki PAN od 2011 roku. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych(2012-2018).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7885-1476https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7885-1476http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7885-1476%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7885-1476

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-1af936ec-e617-4221-adaf-1f8abd331a44/
URN
urn:pw-repo:WEITI-1af936ec-e617-4221-adaf-1f8abd331a44

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek