Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Maciej Ławryńczuk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 7124
  • Pokój
    563
  • Konsultacje
    poniedziałek, 12:15-13:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Maciej Ławryńczuk jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na którym w 1998 roku uzyskał stopień magistra inżyniera elektronika o specjalności automatyka i robotyka. Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, natomiast w 2013 roku stopień doktora habilitowanego, oba w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka. Zatrudniony w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW: w latach 2003-2004 roku na stanowisku asystenta, w latach 2004-2015 roku na stanowisku adiunkta, od 2015 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainteresowania naukowe Macieja Ławryńczuka obejmują zaawansowane algorytmy regulacji, w szczególności algorytmy regulacji predykcyjnej, algorytmy optymalizacji punktu pracy, techniki sztucznej inteligencji, w szczególności sieci neuronowe, modelowanie i symulację. Jest autorem (lub współautorem) 6 książek i ponad 100 publikacji naukowych. Brał udział w kilkunastu projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, między innymi w opracowaniu zaawansowanego algorytmu oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach podczas pożaru oraz w opracowaniu algorytmu regulacji pompy ciepła. Zaangażowany w organizację kształcenia na kierunku automatyka i robotyka (od 2011 roku jest kierownikiem specjalności automatyka i robotyka), współautor programu studiów dla tego kierunku. Prowadzi, między innymi, wykład „Sterowanie procesów”, który przyniósł mu tytuł „Najlepszego wykładowcy” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, przyznawany przez wydziałowy Samorząd Studencki w ramach konkursu „Złotej Kredy” (w r. ak. 2004/2005). Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jest członkiem Komisji Kształcenia Rady Wydziału od 2008 roku.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6846-2004https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6846-2004http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6846-2004%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6846-2004

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-197ae34a-84ac-4e17-8be6-3bd19ac7d073/
URN
urn:pw-repo:WEITI-197ae34a-84ac-4e17-8be6-3bd19ac7d073

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek