Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Tatjewski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 48 234 73 97
  • Pokój
    524
  • Konsultacje
    czwartek 12:00-13:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski. Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (przed 1994, Instytut Automatyki) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (2006-2020). W latach 1996-2008 dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członek Komisji ds. Nauki Senatu PW w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020. Przewodniczący Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego WEiTI (2020).

Zajmuje się zagadnieniami struktur i algorytmów zaawansowanego sterowania procesami technicznymi, przede wszystkim algorytmów regulacji predykcyjnej, z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych modeli obiektów, w tym modeli rozmytych i opisanych sieciami neuronowymi. W obszarze jego zainteresowania są również algorytmy optymalizacji bieżącej procesów w warunkach niepewności, metody dekompozycji i koordynacji w metodach optymalizacji i sterowania obiektów złożonych. Prowadził prace badawcze z zakresu sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych, systemów dystrybucji wody. Ostatnio prowadzi prace badawcze i w kontaktach z przemysłem w zakresie modelowania i regulacji zawansowanej, m.in. systemów wentylacji i pomp ciepła. Pracował w Technische Universitaet w Hanowerze, w City University w Londynie, w University of Birmingham w Anglii. W latach 1994-1997 kierował dużym projektem "Information Technology for Control and Decision Support - Curriculum Develpoment" w programie TEMPUS Unii Europejskiej. Jest autorem bądź współautorem ponad 55 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach, ponad 80 opublikowanych referatów na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz 8 książek, w tym 4 po angielsku, w tym "Advanced Control of Industrial Processes" wydanej przez Springer-Verlag London w 2007 r. oraz "Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control" napisanej wspólnie z prof. M.A. Brdysiem i wydanej w 2005 r. przez Imperial College Press/World Scientific Publ. Wypromował 11 doktorów.

Pięciokrotnie wyróżniony nagrodami Ministra za osiągnięcia w pracy naukowej, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2003 r. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przewodniczący Sekcji Układów i Systemów Automatyki Komitetu w dwóch kadencjach. Członek PolSPAR (Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki), wiceprzewodniczący Komitetu Automatyki PolSPAR w dwóch kadencjach. Członek EUCA Administrative Council (EUCA - European Union Control Association) w latach 2007-2011. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN od 2011 r., zastępca Przewodniczącego Rady w kadencji 2015-2018. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencji 2017-2020 (reprezentujący dyscyplinę naukową Automatyka i robotyka). Członek Zespołu doradczego Ministra EiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od 2021.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-2596-8937https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-2596-8937http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-2596-8937%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-2596-8937

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-16b4e86b-b010-4671-99a4-66a65c451d30/
URN
urn:pw-repo:WEITI-16b4e86b-b010-4671-99a4-66a65c451d30

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek