Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Anna Tyszka-Zawadzka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 59 82
  • Pokój
    120 GR
  • Konsultacje
    poniedziałek 10:15 - 12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Anna Tyszka-Zawadzka w roku 1985 rozpoczęła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Studia ukończyła w roku 1991 w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO) PW. Tematem jej pracy dyplomowej z dziedziny elektroniki kwantowej, wykonywanej w Zakładzie Optoelektroniki IMiO były Warunki stabilności generacji promieniowania w falowodowych laserach z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym. Od marca 1992 roku do lutego 1996 roku była studentką studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. W kwietniu 1994 roku została nagrodzona w konkursie na Najlepszą Pracę Młodego Naukowca z dziedziny Optoelektroniki na V Konferencji Naukowej „Technologia Elektronowa” ELTE’94. W 1995 roku otrzymała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od kwietnia 1996 roku jest zatrudniona w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, najpierw na stanowisku asystenta, a od listopada 1996 roku na stanowisku adiunkta. Rozprawę doktorską Wpływ nadmiarowego szumu na warunki generacji laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym oraz laserów z rezonatorem Fabry-Perot, obroniła z wyróżnieniem w czerwcu 1996 roku. W grudniu 1997 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. W latach 2006-2008 była członkiem Zespołu ds. Standardów Kształcenia powołanego przez Komisję Rady Wydziału ds. Kształcenia. Jest współautorką wykładów: Laser Techniques dla studentów Programu Erasmus Mundus oraz Laser Physics and Semiconductor Optoelectronics dla studentów studiów III stopnia. Jest także autorką projektów do wykładów Lasery-kurs podstawowy, Laser Physics and Semiconductor Optoelectronics. Opublikowała ok. pięćdziesięciu komunikatów konferencyjnych i dziesięć artykułów naukowych w wiodących czasopismach naukowych: Optics Letters, Optics Communication, IEEE J. Quantum Electronics, Journal of Optical Society of America. W latach 2004-2008 brała udział w pracach Sieci Doskonałości NEMO w 6 PR UE. Od 1996 roku jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). W 2000 roku Anna Tyszka-Zawadzka ukończyła Podyplomowe Studia Ubezpieczeń o kierunku matematyki ubezpieczeniowej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6411-0570https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6411-0570http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6411-0570%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6411-0570

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-1581102f-16cf-4e46-8aad-f2737f08c737/
URN
urn:pw-repo:WEITI-1581102f-16cf-4e46-8aad-f2737f08c737

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek