Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 36 50
  • Pokój
    572a
  • Konsultacje
    czwartek, 10:15-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz jest absolwentką Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od 1988 r. pracuje w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (dawny Instytut Automatyki), gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2005). Kierowała i była wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych, w tym projektów międzynarodowych (program TEMPUS, 5 PR UE i 7 PR UE). Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IAiIS PW i kieruje zespołem Złożonych Systemów. Od 2001 roku pracuje również w instytucie badawczym Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), gdzie w latach 2006-2009 kierowała Zespołem Metod Inżynierii Ruchu i Badań Symulacyjnych Sieci. W latach 2002-2009 była członkiem Rady Naukowej NASK, 2008-2009 jej wiceprzewodniczącą. Od 2009 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora NASK – Dyrektora do Spraw Naukowych NASK. Od 2010 roku jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zainteresowania zawodowe Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz dotyczą zagadnień modelowania, symulacji, optymalizacji i sterowania złożonymi systemami, w tym systemami sieci teleinformatycznych, środowisk oprogramowania do analizy i wspomagania procesów decyzyjnych w złożonych systemach oraz obliczeń równoległych i rozproszonych. W ostatnich latach prowadzone przez nią prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach bezprzewodowych sieci ad hoc. Jest współautorką dwóch monografii, podręcznika multimedialnego oraz ponad stu artykułów i opublikowanych referatów na konferencje, oraz licznych opracowań badawczych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4782-3816https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4782-3816http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4782-3816%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4782-3816

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-14a0646e-e671-48b4-8716-82758b3330fe/
URN
urn:pw-repo:WEITI-14a0646e-e671-48b4-8716-82758b3330fe

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek