Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Karol Radecki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 20
  • Pokój
    29
  • Konsultacje
    wtorki godz. 10:12

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1970r., stopień doktora nauk technicznych w 1978r. Specjalność naukowa: technika odbioru radiowego, miernictwo. Adiunkt w Zakładzie Radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki. Członek URSI (1990-). Członek Rady Naukowej Polskiego Związku Niewidomych (1995-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-1436a699-a509-45d0-a1a9-9efe29bad0fd/
URN
urn:pw-repo:WEITI-1436a699-a509-45d0-a1a9-9efe29bad0fd

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony