Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Piotr Bilski
Profesor Uczelni
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7479
Pokój: 440

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 4
h-index (Cytowania WoS)*: 6Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2001 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2006 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doktor habilitowany, profesor uczelni w Zakładzie Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki. Obszar działalności naukowo-badawczej: systemy pomiarowe, systemy rozproszone, techniki internetowe, przetwarzanie sygnałów cyfrowych, diagnostyka systemów analogowych, sztuczna inteligencja. Zastępca dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych ds. Naukowych ('19-).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?