Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Bilski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 74 79
  • Pokój
    440

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2001 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2006 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doktor habilitowany, profesor uczelni w Zakładzie Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki. Obszar działalności naukowo-badawczej: systemy pomiarowe, systemy rozproszone, techniki internetowe, przetwarzanie sygnałów cyfrowych, diagnostyka systemów analogowych, sztuczna inteligencja. Zastępca dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych ds. Naukowych ('19-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-5463-9411https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5463-9411http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5463-9411%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5463-9411

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-10689dd3-8ffd-43b6-b865-de59b3fdcdae/
URN
urn:pw-repo:WEITI-10689dd3-8ffd-43b6-b865-de59b3fdcdae

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony