Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Kurek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 54 76
  • Pokój
    551

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1996r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 2002r. Obszar działalności naukowo-badawczej: radiokomunikacja, radionawigacja, technologie kosmiczne. Adiunkt w Zakładzie Radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki Technik Multimedialnych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej (2004-). Członek Komitetu Badań Kosmicznych PAN (2007-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
telekomunikacja / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3495-4542https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3495-4542http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3495-4542%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3495-4542

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-00938cc9-ac5a-4df0-bdd9-8226d685e337/
URN
urn:pw-repo:WEITI-00938cc9-ac5a-4df0-bdd9-8226d685e337

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek