Dawne uzdrowisko Abrama Gurewicza w Otwocku - ocena oddziaływania zmian projektowych na dziedzictwo architektoniczne

Marcin Górski

Abstract

The Abram Gurewicz heath resort is considered by the Otwock inhabitants to be the largest wooden building in Europe. The first part of the health resort was created around 1906. After further extensions, this building has the capacity of about 20,000 cubic meters, and the usable area of about 2,700 m2. The object was systematically expanded so its individual wings differ in the quality and age of the wood used. This causes considerable difficulties in the conservation assessment of the adaptation works currently being carried out in the facility. As a result of the modernization, the whole building will be expanded and a basement will be added, and the building will be adapted to modern medical requirements. Mazowiecki Voivodship Conservator of Monuments in its recommendations (letter of 16.09.2015 No. WN.5183.215.2015.MP) allowed the demolition and reconstruction of non-masonry wings because of, among others, poor technical condition. The new construction of the baffles is a reinforced concrete monolith inserted into the interior while maintaining the original structural system of the outer perimeter walls of the building. This article attempts to evaluate valorisation and correctness of adaptation works.
Author Marcin Górski (FA / DPHBM)
Marcin Górski,,
- Department of Preservation of Historical Buildings and Monuments
Other language title versionsFormer Abram gurewicz health resort in Otwock - assessment of the impact of design changes on architectural heritage
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Book Głuszek Cezary, Lewicka Maria, Dankiewicz Katarzyna (eds.): Dziedzictwo. Architektura historyczna współcześnie: studia, badania, wnioski: prace naukowe Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki. Wydział Architektury, ISBN 978-83-7814-883-8, 181 p.
Keywords in Polisharchitektura drewniana, ochrona konserwatorska, adaptacja, stan zachowania, wartości zbytkowe, układ przestrzenno-funkcjonalny
Keywords in Englishwooden architecture, conservation protection, adaptation, state of preservation, historic values, spataial and functional layout
Abstract in PolishPierwsza część uzdrowiska powstała ok 1906 roku. Po kolejnych rozbudowach budynek ten uzyskał kubaturę około 20 tys. m sześciennych, a powierzchnia użytkowa około 2700 m2. Obiekt ten przez mieszkańców Otwocka uznawany jest za największy drewniany budynek w Europie. Budynek był systematyczne rozbudowywany więc jego poszczególne skrzydła różnią się jakością i wiekiem użytego drewna. Rodzi to znaczne trudności przy konserwatorskiej ocenie realizowanych obecnie w obiekcie prac adaptacyjnych. W wyniku modernizacji nastąpi rozbudowa i podpiwniczenie całości obiektu oraz przystosowanie budynku do nowoczesnych wymogów medycznych. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w swoich zaleceniach (pismo z dnia 16.09.2015 nr WN.5183.215.2015.MP) zezwolił na rozbiórkę i odtworzenie niemurowanych skrzydeł wynikający m.in. ze złego stanu technicznego. Nowa konstrukcja przegród stanowi żelbetowy monolit wstawiony do wnętrza przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego ustroju konstrukcyjnego zewnętrznych ścian obwodowych budynku. W referacie podjęta zostaje próba oceny waloryzacyjnej oraz prawidłowości prac adaptacyjnych.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?