Analiza operacji osadzania pierścienia wiodącego w skorupie pocisku; Analysis of the Mounting Process of a Driving Band in Projectile Shell

Marek Radomski , Mieczysław Kaczorowski , Zdzisław Lindemann

Abstract

The paper presents a FEM-based method of modeling the technological process of mounting a driving band in a projectile shell groove. Example results of analysis for a 35 mm shrapnel-type projectile are given. The analysis allowed to point out the factors having fundamental effect on the course of banding and on the residual stress field in the projectile shell. This made it possible to determine requirements for: 1º mechanical properties of materials for both the driving band and the projectile shell, 2º technological parameters for the band mounting operation, and 3º shape and characteristic dimensions of both the driving band half-finished product and the groove in the projectile shell. The results reveal substantial benefits arising from conducting analyses of that type in the process of designing new types of ammunition. Thanks to them, optimization of construction and technology is possible, consisting in minimization of reduced stresses in the field of residual stresses in the projectile shell. Such optimization reduces a possibility of breaking of the driving band or cracking of the projectile shell inside the barrel during shot.
Author Marek Radomski (FPE / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Mieczysław Kaczorowski (FPE / IMP)
Mieczysław Kaczorowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Zdzisław Lindemann (FPE / IMP)
Zdzisław Lindemann,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Pages406-419
Publication size in sheets0.65
Book Radomski Marek, Kaczorowski Mieczysław, Lindemann Zdzisław (eds.): XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, 2016
Keywords in Polishmechanika, amunicja artyleryjska, pierścień wiodący
Keywords in Englishmechanics, ammunition, driving band
Abstract in PolishW pracy przedstawiono sposób modelowania metodą elementów skończonych (MES) operacji technologicznej osadzania pierścienia wiodącego w rowku skorupy pocisku. Zamieszczono przykładowe wyniki analizy dla pocisku typu szrapnel kal. 35 mm. Analiza pozwoliła wskazać czynniki mające zasadniczy wpływ na przebieg opierścieniania i pole naprężeń szczątkowych w skorupie pocisku. Dzięki temu było możliwe ustalenie wymagań: dla właściwości mechanicznych materiałów pierścienia wiodącego i skorupy pocisku oraz parametrów technologicznych operacji osadzania pierścienia, jak również kształtu i charakterystycznych wymiarów: półwyrobu pierścienia wiodącego i rowka w skorupie pocisku. Otrzymane wyniki badań wskazują na istotne korzyści z prowadzenia tego typu analiz w procesie projektowania nowych wzorów amunicji. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja konstrukcji i technologii polegająca na minimalizacji naprężeń zastępczych w polu naprężeń szczątkowych w skorupie pocisku, która ogranicza możliwość wystąpienia zerwania pierścienia wiodącego lub pęknięcia skorupy pocisku wewnątrz lufy podczas strzału.
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?