Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT

Katarzyna Rostek , Agnieszka Skala

Abstract

The development of technological entrepreneurship in Poland requires investment and effective support of companies whose activities are concentrated in the area of high technology (HT) and key enabling technologies (KETs). The classification of entities into one of these groups is a major challenge that should be developed in both areas of definition and supporting tools. The aim is to achieve such precision in identification and typology of companies that ensure proper targeting of support activities and constant monitoring of the development progress. This paper presents the results of analysis performed for the three groups of companies - manufacturers of Information Technology (ICT), HT and KETs. On the basis of specified characteristics of companies with high growth potential it has been prepared recommendations for main criteria of this potential, which are elements of the evaluation of other entities are seeking help and financial support of its functioning.
Author Katarzyna Rostek ZIG
Katarzyna Rostek,,
- Business Information Technology Department
, Agnieszka Skala ZIT
Agnieszka Skala,,
- Department of Transport Infrastructure
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2016
No281
Pages155-167
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzedsiębiorczość technologiczna, kluczowe technologie wspomagające, przedsiębiorstwa wysokiej techniki, segmentacja, analiza skupień Warda, SOM Kohonena.
Keywords in Englishtechnology entrepreneurship, key enabling technologies, high-tech ventures, segmentation, cluster analysis Ward, SOM Kohonen.
Abstract in PolishRozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce wymaga inwestowania i efektywnego wspierania przedsiębiorstw, których działania koncentrują się w obszarze wysokich technologii (HT) oraz kluczowych technologii wspomagających (KET). Klasyfikacja podmiotów do jednej z tych grup jest poważnym wyzwaniem, które wymaga dopracowania zarówno definicji, jak i narzędzi wspomagających. Celem jest osiągniecie takiej precyzji identyfikacji i typologizacji przedsiębiorstw, które zagwarantują właściwe ukierunkowanie celowych środków pomocy oraz stałe monitorowanie postępów ich rozwoju. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy przeprowadzonej dla trzech grup przedsiębiorstw – producentów oprogramowania w branży informatycznej (ICT), producentów wyrobów wysokiej techniki (HT) oraz twórców kluczowych technologii wspomagających (KET). Na tej podstawie wskazano cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju oraz przygotowano rekomendacje dotyczące istotnych wyróżników tego potencjału, które stanowią elementy oceny innych podmiotów, starających się o pomoc i dofinansowanie swojej działalności.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/13.pdf
Languagepl polski
File
Rostek, Skala: Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce 694.41 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0 (2018-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back