Realizacja prefabry - kowanej konstrukcji wsporczej powłoki chłodni kominowej elektrowni w Opolu

M. Roicki , Grzegorz Adamczewski , Piotr Paweł Woyciechowski

Abstract

Industrial facilities, due to their strategic importance for the development of the country, are a particularly important area of construction. Because of this, the key issue is not only to improve the process of erecting such constructions, but also provide them with the required level of safety and durability. Expectations of users and investors formulated in such a way meet the modern precast concrete, with observed continuously growing position in Poland in recent years. Presented paper represents one of the flagship Polish realization of industrial structures made of precast concrete technology - the support construction of a cooling tower in Opole. The cooling tower at the base has a diameter of approx. 113 m and a height of approx. 185 m, which makes it one of the highest this type of construction in Europe. This type of projects require particularly individualized design approach, both in terms of organization of production and assembly of components and, above all, from the shaping of technology object. The paper presents issues related to the preparation of precast elements used in this construction and assembly design and specific technical solutions typical for this realization
Author M. Roicki
M. Roicki,,
-
, Grzegorz Adamczewski IIB
Grzegorz Adamczewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski IIB
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages229-242
Publication size in sheets0.65
Book IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, 1544 p.
Keywords in Polishchłodnia kominowa, konstrukcje prefabrykowane, elementy betonowe prefbrykowane
Keywords in EnglishIndustrial facilities, precast concrete technology
Abstract in PolishObiekty przemysłowe, ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju, stanowią szczególnie ważną dziedzinę budownictwa. Ze względu na to, kluczową kwestią jest nie tylko usprawnienie procesu wznoszenia takich obiektów, ale także zapewnienie im wymaganego przepisami odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji oraz trwałości. Sformułowanym w taki sposób oczekiwaniom użytkowników oraz inwestorów wychodzi naprzeciw współczesna prefabrykacja betonowa, której sukcesywnie umacniającą się pozycję obserwuje się w Polsce w ostatnich latach. Prezentowany referat przedstawia jedną ze sztandarowych polskich realizacji konstrukcji przemysłowych wykonanej w technologii betonu prefabrykowanego – budowę chłodni kominowej w Opolu. Chłodnia ta u podstawy ma średnicę ok. 113 m i wysokość ok. 185 m, co sprawia, że jest jedną z najwyższych tego typu konstrukcji w Europie. Takie typu realizacje wymagają szczególnie zindywidualizowanego podejścia projektantów, zarówno od strony organizacji produkcji i montażu elementów, jak i przede wszystkim od strony kształtowania urządzeń technologicznych obiektu. W referacie przedstawiono zagadnienia związane z przygotowaniem produkcji prefabrykatów wykorzystanych w tej realizacji, montażem konstrukcji oraz szczególnymi rozwiązaniami technicznymi charakterystycznymi dla tej realizacji
Languagepl polski
File
roicki_adamczewski_woyciechowski.pdf 6.6 MB
Score (nominal)0
Citation count*0 (2018-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back