Analiza założeń konstrukcyjnych sezonowego zasobnika energii słonecznej

Wojciech Bujalski , Jarosław Milewski , Marcin Wołowicz

Abstract

W artykule przedstawiono analizę teoretyczną sezonowego zasobnika energii cieplnej pozyskanej ze Słońca (ang. Seasonal Thermal Energy Storage—STES) do pokrywania zapotrzebowania na ciepło zespołu czterech budynków. Zasobnik umieszczony jest w ziemi i podłączony do paneli słonecznych oraz sieci ciepłowniczej łączącej poszczególne budynki. Analizie poddano kilka wybranych przypadków w celu określenia możliwie optymalnych parametrów konstrukcyjnych całego układu STES (objętość zasobnika i powierzchnia kolektorów słonecznych). W wyniku przeprowadzonych analiz wynika, iż zastosowanie STES-a pozwala zaspokoić potrzeby grzewcze w zakresie 22–100% w zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego.
Author Wojciech Bujalski (FPAE / IHE)
Wojciech Bujalski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jarosław Milewski (FPAE / IHE)
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marcin Wołowicz (FPAE / IHE)
Marcin Wołowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol5
Pages91-99
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
URL http://kaprint.pl/taxonomy/term/192
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.563; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?