Incremental ECAP with Converging Billets

Lech Olejnik , Andrzej Rosochowski

Abstract

A new concept of incremental equal channel angular pressing (I-ECAP) with converging billets is proposed and simulated numerically. It follows a recently introduced process of ECAP with converging billets, in which the contact surface between converging billets plays the same role as a movable die wall in the output channel of classical ECAP and thus reduces friction and the process force. The process productivity is doubled and material pickup, especially problematic in the output channel, avoided. However, ECAP with converging billets, as any ECAP-based process, suffers from a limited length of the billets it can process. This paper proposes an incremental version of ECAP with converging billets, which enables processing very long billets. Additionally, a new option for ECAP or I-ECAP with converging billets is considered, which assumes their separation with a movable tool. This tool can also be used to apply a back force. FEM simulations of all these processes enable their comparison in terms of strain distribution and the force required.
Author Lech Olejnik (FPE / IoMP)
Lech Olejnik,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Rosochowski
Andrzej Rosochowski,,
-
Journal seriesKey Engineering Materials, ISSN 1662-9795, [1013-9826]
Issue year2013
Vol554-557
Pages869-875
Keywords in Polishtechnika SPD, przyrostowe kształtowanie, przeciskanie przez kanał kątowy ECAP, metale ultradrobnoziarniste
Keywords in Englishsevere plastic deformation, incremental forming, equal channel angular pressing, ultrafine grained metals
ASJC Classification2210 Mechanical Engineering; 2211 Mechanics of Materials; 2500 General Materials Science
Abstract in PolishZaproponowano nową koncepcję przyrostowego przeciskania przez kanał kątowy (incremental equal channel angular pressing – I- ECAP) ze zbiegającymi się wstępniakami i analizowano ją metodą elementów skończonych. Jest to sposób przeciskania ECAP wywodzący się z niedawno zaproponowanej metody jednoczesnego przeciskania dwóch zbiegających się wstępniaków, w której powierzchnia kontaktu między zbiegającymi wstępniakami odgrywa taką samą rolę jak ruchoma ścianka w odcinku wyjściowym kanału kątowego w klasycznej metodzie ECAP, czyli zmniejsza opory tarcia a więc również całkowitą siłę przeciskania. Wydajność takiej operacji jest zdwojona, a niebezpieczeństwo zacierania materiału oddalone, a to zjawisko zawsze nastręczało wiele problemów przy przeciskaniu. Niestety ECAP ze zbieganiem się wstępniaków, jak każda operacja przeciskania nie może być wykonywana z użyciem długich wsadów. W artykule zgłoszono propozycję odmiany przyrostowej operacji ECAP ze zbieganiem się wstępniaków, która umożliwia przerób wsadów o znacznej długości. Dodatkowo rozważano realizację nowej wersji przeciskania ECAP ze zbiegającymi się wstępniakami, które są rozdzielone ruchomym elementem narzędziowym. Ten element może zostać użyty jako przeciw stempel. Symulacja metodą elementów skończonych wszystkich tych sposobów przeciskania umożliwia ich porównanie pod względem uzyskiwanych rozkładów odkształcenia i sił niezbędnych dla realizacji przeciskania takimi sposobami.
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.349
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?