Poliuretany biodegradowalne na elementy endoprotezy stawów

Agata Domańska , Anna Boczkowska , Zbigniew Jaegermann

Abstract

"W niniejszej pracy zaprezentowano biodegradowalne poliuretany, które oprócz właściwości biodegradowalnych łatwo wprowadza się w pory ceramicznej preformy. Otrzymany w ten sposób kompozyt ceramika – poliuretan może znaleźć zastosowanie jako element endoprotezy stawu opracowanej w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji poliuretanów po 1, 3 i 6 miesiącach w roztworze soli fizjologicznej PBS. Poliuretany wytwarzano dwoma metodami: poliaddycji, gdzie środkiem wydłużającym był glikol etylenowy oraz polikondensacji, gdzie środkiem wydłużającym była woda. Ze względu na powstawanie produktu ubocznego (dwutlenku węgla) w reakcji z wodą, prepolimer poddawano krystalizacji, a następnie reakcji wydłużania krystalicznego prepolimeru wodą. Obserwacje powierzchni wytwarzanych poliuretanów przed i po ekspozycji w roztworze PBS oraz różnicowa kalorymetria skaningowa wykazały, że w obu materiałach zachodzi degradacja. Wstępne wyniki wskazują, że PU wydłużany wodą uleganie degradacji w krótszym czasie. "
Author Agata Domańska (FMSE / DSMP)
Agata Domańska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Anna Boczkowska (FMSE / DSMP)
Anna Boczkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Zbigniew Jaegermann
Zbigniew Jaegermann,,
-
Journal seriesTworzywa sztuczne w przemyśle, ISSN 2082-6877
Issue year2013
No6
Pages58-60
Keywords in Polishbiodegradacja, poliuretany, krystaliczny prepolimer, wydłużanie wodą poly(e-kaprolaktono)diol
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?