Improving the quality of nonwoven materials manufacturing based on analysis of its water permeabili

Renata Walczak , Paweł Neumann

Abstract

properties. During the production process, polymer fibers are created using multiple extruders; the material is formed from a web of polypropylene fibers bonded together by cooling and rolling out between cylinders. The production process is often unreliable; hence properties such as water resistance vary across the length of the composite. The nonwovens are often used to manufacture medical attire, which further needs to be sterilized, and in order to choose the optimal method, one needs to know the cloth's water resistance. The aim of the study was to investigate the statistical distribution of permeability in composite nonwovens and its relevance to business decisions. Investigation was performed on multiple samples at different stages of production. It was found that water resistance is strictly correlated with the quality of the material and is increased in the sterilization process. The statistical analysis of water resistance in nonwoven material, both raw and processed, can be used by medical manufacturers in order to optimize costs in the production process.
Author Renata Walczak KNEiS
Renata Walczak,,
- College of Economics and Social Sciences
, Paweł Neumann KNEiS
Paweł Neumann,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesFoundations of Management, ISSN 2080-7279, e-ISSN 2300-5661
Issue year2016
No8
Pages35-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompozytowe materiały z włókniny, rozkład prawdopodobieństwa barierowości na przeciekanie, technologia zgrzewania i formowania włókniny
Keywords in Englishcomposite nonwoven materials, water resistance distribution, spunbonded–meltblown technology
Abstract in PolishMateriały kompozytowe takie jak polipropylen są szeroko stosowane do celów medycznych w związku z ich szczególnymi własnościami. Podczas procesu produkcyjnego włókna polimerowe są produkowane w procesie ekstrudowania, następnie są formowane w sieci, chłodzone i zgrzewane pomiędzy cylindrami formującymi. W wyniku tej operacji powstaje włóknina. Proces produkcji jest często niedokładny, dlatego własności materiału, takie jak przepuszczalność wody, zmieniają się wraz z jego długością. Włóknina jest wykorzystywana do produkcji odzieży medycznej, a ta musi podlegać sterylizacji. W celu wyboru najlepszej metody sterylizacji brany jest pod uwagę parametr zwany barierowością oznaczający przepuszczalność wody przez materiał w standaryzowanych warunkach. Celem pracy była ocena, czy rozkład statystyczny barierowości może być wykorzystany do podejmowania decyzji biznesowych. Badanie zostało przeprowadzone dla wielu próbek z różnych faz produkcji. Barierowość jest ściśle powiązana z jakością materiału i wzrasta w procesie sterylizacji. Określono, że analiza statystyczna barierowości włóknin niesterylnych i sterylnych może być wykorzystana do optymalizacji kosztów procesu produkcyjnego.
URL http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffman.2016.8.issue-1$002ffman-2016-0003$002ffman-2016-0003.pdf/fman-2016-0003.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffman.2016.8.issue-1$002ffman-2016-0003$002ffman-2016-0003.xml
Languageen angielski
File
Kompozytowe materiały z włókniny, rozkład prawdopodobieństwa barierowości na przeciekanie, technologia zgrzewania i formowania włókniny.docx 22.61 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back