Anthropometric measurement based on structure from motion imaging technique

Sławomir Paśko , Marek Sutkowski

Abstract

The aim of this work was to estimate limitations related of the actual resolution of images taken into the object reconstruction procedure (using Structure from Motion method) applied for anthropometric measurements. This is necessary to define technical parameters of equipment used for this application. A series of 42 images of the sample static object were taken with use of high resolution camera. The object was in a stable position, properly illuminated with stable, diffused light sources. With use of VisualSFM software a virtual cloud of points representing real points of examined object was calculated. During tests a resolution of input images were changed then the calculation time and influence of the number of points in the cloud onto deviation of selected anthropometric parameters were analyzed. In conditions of the performed experiment decreasing of the resolution of input images to the level of 80 % of initial value (or lower) has significant influence onto results of the measurements of selected anthropometric parameters. Structure from Motion (SfM) technique can be adopted for anthropometric measurement systems when the input images are taken with high resolution imaging device (over a dozen of million pixels). Presented measurement method for anthropometry is characterized by ease of use, do not need any calibration before measurements or specialized equipment. Thank to this can be adopted in practice in any conditions and operated by unskilled operator.
Author Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Marek Sutkowski (FEIT / MO)
Marek Sutkowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Journal seriesDevices and Methods of Measurements, ISSN 2220-9506, e-ISSN 2414-0473
Issue year2016
Vol7
No3
Pages305-311
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishantropometria
Keywords in Englishstructure from motion, anthropometry
Abstract in PolishCelem tej pracy było określenie wpływu ograniczeń związanych z rzeczywistą rozdzielczością na procedurę rekonstrukcji obiektu (za pomocą metody Structure from Motion) zastosowanej do pomiarów antropometrycznych. Konieczne to do określenia parametrów technicznych urządzeń służących do tego celu. Seria 42 zdjęć została wykonana dla przykładowego obiektu przy użyciu aparatu wysokiej rozdzielczości. Obiekt pozostawał w stabilnej pozycji, odpowiednio oświetlony za pomocą stabilnych, rozproszonych źródeł światła. Z wykorzystaniem oprogramowania VisualSFM obliczono wirtualną chmurę punktów reprezentującą rzeczywiste punkty badanego obiektu. Podczas testów rozdzielczość obrazów wejściowych była zmieniona, a następnie analizowano czas obliczeń i wpływ liczby punktów w chmurze na odchylenie wybranych parametrów antropometrycznych. W trakcie eksperymentu ustalono, że zmniejszenie rozdzielczości obrazów wejściowych do poziomu 80% wartości początkowej (lub mniejszy) ma znaczący wpływ na wyniki pomiarów wybranych parametrów antropometrycznych. Technika Structure from Motion (SFM) może być użyte na potrzeby antropometrycznych systemów pomiarowych, gdy obrazy wejściowe są pobierane z urządzenia o wysokiej rozdzielczości obrazu (kilkunastu milionów pikseli). Przedstawioną metodę pomiarową charakteryzuje łatwość użycia, nie wymaga kalibracji przed pomiarem i specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu może zostać użyta w praktyce, w każdych warunkach i przez niewykwalifikowanego operatora.
DOIDOI:10.21122/2220-9506-2016-7-3-305-311
URL http://pimi.bntu.by/jour/article/view/274/270
ProjectThe Development of Design, Processing and Testing Methods of the Electronic Devices and Materials for Microelectronics and Optoelectronics. Project leader: Szczepański Paweł, , Phone: (48 22) 234 58 70, start date 01-01-2015, planned end date 31-12-2015, end date 31-05-2016, IMiO/2015/STATUT/1, Implemented
WEiTI Działalność statutowa
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?