ANALIZA DRGAŃ POJAZDU Z TŁUMIKAMI MAGNETO-REOLOGICZNYMI

Wiesław Grzesikiewicz , Michał Makowski

Abstract

In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
Author Wiesław Grzesikiewicz (FACME / IAE)
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Michał Makowski (FACME / IAE)
Michał Makowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2016
No12
Pages181-184
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTłumik magneto-reologiczny, badania numeryczne, pojazd, drgania
Keywords in EnglishMagneto-rheological damper, numerical investigation, vehicle, vibrations
Abstract in PolishW pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
URL http://www.autobusy-test.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=360
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?