Managerial accounting system in construction enterprise -changes in times of crisis

Eryk Głodziński

Abstract

In the paper some results of empirical research on construction projects from years 2007-2012 were used. The survey was conducted on the basis of the biggest Polish construction enterprises, mainly listed on the Polish stock exchange. The selection of the subjects was executed due to importance of the above mentioned organisations in creating the production potential of other enterprises and some relationship between the fluctuations in economic cycle (mainly in decline phase) and construction company life cycle. Thanks to the access to the financial and non-financial data (e.g. management board reports from company operating and CSR reports) of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, it was possible to find the correlations between the macroeconomics indicators and enterprise key financial data. In research were used also the following methods: literature and market analysis, expert opinions, case study. The main findings was conclusion,that the fiscal-financial crisis influenced the economic situation of polish general contractors with the time lag. It is conected with the peculiarities of construction projects.
Author Eryk Głodziński (FPE / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book Knowledge Economy Society. Dilemmas of the Contemporary Management, 2013, Cracov University of Economics, ISBN 978-83-62511-82-2, 841-850 p.
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, przedsiębiorstwo budowlane
Keywords in Englishmanagerial accounting, construction enterprise
Abstract in PolishOpracowanie prezentuje wybrane wyniki badań przedsiębiorstw produkcyjnych przeprowadzone w latach 2007-2012. W analizie uczestniczyły generalni wykonawcy, głównie firmy notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Celem opracowania było określenie relacji między sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw (mierzoną wskaźnikami finansowymi) a warunkami makro i mezoekonomicznymi otoczenia. W badaniach podjęto również próbę oceny jakościowej sytuacji ekonomicznej wykorzystując w tym celu raporty CSR, czy sprawozdania zarządu z działalności. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że gospodarczy kryzys finansowo-fiskalny wpłyną na pogorszenie sytuacji finansowej większości podmiotów. Oddziaływane to miało jednak przesunięcie czasowe, co wynika ze specyfiki projektów budowlanych.
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?