Diagnostic Application of Multirow Computed Tomography of the Hip Joint of Japanese Quails (Coturnix Japonica)

Sławomir Paśko , Bartłomiej J. Bartyzel , M. Dzierzęcka , D. Murawska , K. Szlufik , L. Bakoń , J. Gruszczyńska , B. Grzegrzółka , M. Nowicki

Abstract

The morphological assessment of selected parts of the hindlimb of Japanese quails (Temminck & Schlegel, 1849), with particular emphasis on hip joint structures, was performed, using a 128-row scanner (GE Optima Aquilion, Toshiba, Japan). Eight dead 3-month-old Japanese quails were evaluated. During intravital examination of those birds, no hindlimb abnormalities or locomotion disorders were detected. Bird body, which hip joints and other structures of hindlimbs were studied, was examined in posterioranterior position. The following hip joint structures, on both sides, were assessed in this study: hip joint gap width, acetabulum width, femoral head diameter, and femoral shaft width. The applied imaging method allowed accurate assessment of the selected structures. There was low variability between left and right hindlimbs and among individuals. Modern imaging techniques, such as multirow computed tomography (MCT) allows quick intravital assessment of normal and pathological structures of poultry bones and joints.
Author Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, M. Dzierzęcka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Dzierzęcka,,
-
, D. Murawska - [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
D. Murawska,,
-
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
, K. Szlufik - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
K. Szlufik,,
-
, L. Bakoń - Medical University of Warsaw
L. Bakoń,,
-
, J. Gruszczyńska - Warsaw University of Life Science (SGGW)
J. Gruszczyńska,,
-
, B. Grzegrzółka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
B. Grzegrzółka,,
-
, M. Nowicki - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Nowicki,,
-
Journal seriesBrazilian Journal of Poultry Science, ISSN 1516-635X
Issue year2016
Vol18
No3
Pages501-504
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzepiórka japońska, przestrzeń stawowa, staw biodrowy, tomografia komputerowa
Keywords in EnglishJapanese quail, joint space, hip joint, computed tomography
ASJC Classification1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishDokonano oceny morfologicznej wybranych elementów kończyny miednicznej u przepiórki japońskiej ze szczególnych uwzględnieniem struktur należących do stawu biodrowego. W badaniu zastosowano 128-rzędowego tomograf komputerowego GE Optima Aquilion firmy Toshiba. Materiał badawczy stanowiło 8 martwych przepiórek japońskich w wieku 3 miesięcy. U badanych ptaków nie stwierdzono przyżyciowo anomalii dotyczących kończyn miednicznych, ani zaburzeń w poruszaniu się. Zwierzęta poddane ocenie stawu biodrowego oraz innych struktur należących do kończyny miednicznej ułożone zostały w pozycji mostkowej. W niniejszym badaniu poddano ocenie następujące elementy obustronnych stawów biodrowych: szerokość szpary stawowej, szerokość panewki, szerokość głowy kości udowej oraz szerokość trzonu kości udowej. Zastosowana metoda obrazowania umożliwiła precyzyjną ocenę wybranych struktur. Wykazano niewielką zmienność cech zarówno między kończyną miedniczną lewą i prawą jak i między poszczególnymi osobnikami. Dostęp do nowoczesnych technik obrazowania w postaci wielorzędowej tomografii komputerowej (MCT) daje nam możliwość szybkiej przyżyciowej oceny prawidłowej bądź patologicznej struktury w obrębie zarówno kości jak i stawów u drobiu.
DOIDOI:10.1590/1806-9061-2015-0217
URL http://www.scielo.br/pdf/rbca/v18n3/1516-635X-rbca-18-03-00501.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.697; WoS Impact Factor: 2016 = 0.465 (2) - 2016=0.588 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?