Three dimensions of scientific impact

Grzegorz Siudem , Barbara Żogała-Siudem , Anna Cena , Marek Gągolewski

Abstract

The growing popularity of bibliometric indexes (whose most famous example is the h index by J. E. Hirsch [J. E. Hirsch, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102, 16569-16572 (2005)]) is opposed by those claiming that one's scientific impact cannot be reduced to a single number. Some even believe that our complex reality fails to submit to any quantitative description. We argue that neither of the two controversial extremes is true. By assuming that some citations are distributed according to the rich get richer rule (success breeds success, preferential attachment) while some others are assigned totally at random (all in all, a paper needs a bibliography), we have crafted a model that accurately summarizes citation records with merely three easily interpretable parameters: productivity, total impact, and how lucky an author has been so far.

Author Grzegorz Siudem (FP / PCSD)
Grzegorz Siudem,,
- Physics of Complex Systems Divison
, Barbara Żogała-Siudem - [Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences]
Barbara Żogała-Siudem,,
-
-
, Anna Cena (FMIS / DIE)
Anna Cena,,
- Department of Integral Equations
, Marek Gągolewski (FMIS / DIE) - [Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences]
Marek Gągolewski,,
- Department of Integral Equations
-
Journal seriesProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, e-ISSN 1091-6490
Issue year2020
Vol117
No25
Pages13896-13900
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnauka o nauce, naukometria, indeksy bibliometryczne, zasada rich get richer
Keywords in Englishscience of science, scientometrics, bibliometric indexes, rich get richer
ASJC Classification1000 Multidisciplinary
Abstract in PolishWydawałoby się, że wyjaśnienie, w jaki sposób cytowane są poszczególne prace danego naukowca, to bardzo złożony problem. W tej pracy pokazujemy, że wystarczą jedynie trzy parametry, aby dość dokładnie opisać wektor cytowań. Parametrami tymi są: sumaryczna liczba cytowań wszystkich prac oraz liczba wszystkich prac, a także parametr losowości ro, związany z tym, jak rozdzielone są cytowania danego autora pomiędzy jego poszczególnymi pracami. Przebadaliśmy bazę 3 mln artykułów naukowych, zawierających informacje o 25 mln cytowań. 123 tys. autorom o indeksie Hirscha wynoszącym co najmniej 5, dobrano współczynnik ro. Przy uwzględnieniu tych trzech parametrów okazało się, że tak przygotowany model bardzo dokładnie oddaje dane rzeczywiste.
DOIDOI:10.1073/pnas.2001064117
URL https://www.pnas.org/content/pnas/117/25/13896.full.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)200
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 200.0, 08-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 2.629; WoS Impact Factor: 2018 = 9.58 (2) - 2018=10.6 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?