Analiza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami

Adrian Trząski

Abstract

The paper presents comparison of values of seasonal coefficient of performance of selected heat pumps, determined on the basis of PN-EN 14825, VDI 4650 guidelines and estimated data provided in the regulation on the methodology for determining the energy performance of a building. In the analysis, the differences in the obtained results an well as the causes for their occurrence were indicated. The methods used differ in both the way and scope of taking into account various factors affecting the sCOP value. Although none of the compared methods takes into account all of the factors related to the operation of heat pumps, it was emphasized that they allow a significant improvement in the quality of energy analyses compared to the use of estimated data.
Author Adrian Trząski (FEE / DHV)
Adrian Trząski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsComparative analysis of heat pump’s seasonal coefficient of performance values estimated with various methods
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2019
Vol1
No1
Pages42-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCOP; współczynnik efektywności grzewczej; pompa ciepła; efektywność energetyczna
Keywords in EnglishCOP; coefficient of performance; heat pump; energy efficiency
Abstract in PolishW artykule porównano wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej wybranych pomp ciepła, określone na podstawie normy PN-EN 14825, wytycznych VDI 4650 oraz danych szacunkowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. W ramach przeprowadzonej analizy wskazano na różnice w uzyskanych wynikach oraz przyczyny ich występowania. Wykorzystane metody różnią się od siebie zarówno sposobem, jak i zakresem uwzględnienia poszczególnych czynników mających wpływ na wartość sCOP. Pomimo że żadna z porównywanych metod nie uwzględnia wszystkich czynników związanych z eksploatacją pomp ciepła, podkreślono, że pozwalają one na istotną poprawę jakości analiz energetycznych w stosunku do wykorzystania danych szacunkowych.
DOIDOI:10.15199/33.2019.01.07
URL http://www.materialybudowlane.info.pl/11760
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?