Mikrobiologiczne procesy dehalogenacji związków organicznych

Pola Sylawana Łomża

Abstract

Halogenowane związki organiczne (HZO) stanowią szeroko rozpowszechnioną w środowisku, toksyczną, kancerogenną grupę związków chemicznych. Mikroorganizmy wykształciły mechanizmy transformacji HZO. Jedną ze strategii wykorzystywanych przez bakterie do ich tansformacji jest dehalorespiracja – w której HZO stanowią alternatywne akceptory elektronów w procesie oddychania beztlenowego. Proces ten jest kluczowy w degradacji organohalogenków, zwłaszcza charakteryzujących się najwyższą toksycznością i trwałością. Głównymi celami pracy było: sprawdzenie zdolności populacji mikroorganizmów autochtonicznych pochodzących z osadów Laguny Weneckiej i portu w Ravennie do dehalogenacji różnych HZO, zidentyfikowanie mikroorganizmów zdolnych do dehalorespiracji, identyfikacja homologów genów redukcyjnej dehalogenazy (rdh) oraz analiza ich ekspresji. Przeprowadzono monitoring transformacji HZO w hodowlach beztlenowych z wykorzystaniem GC, identyfikację organizmów zdolnych do dehalorespiracji oraz genów rdh z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji oraz analizę poziomu ekspresji genów rdh przy użyciu techniki RT-qPCR. W wyniku wykonanych analiz zidentyfikowano 81 genów rdh z czego tylko 3 wykazywały znaczący poziom ekspresji. Wysoka różnorodność genów rdh sugeruje na zdolność do dehalogenacji szerokiej gamy HZO. Zbadanie poziomu ekspresji genów rdh umożliwi przyporządkowanie enzymów redukcyjnej dehalogenazy (Rdh) do reakcji dehalogenacji konkretnych HZO przez nie katalizowanych.
Author Pola Sylawana Łomża (FEE / DB)
Pola Sylawana Łomża,,
- Department of Biology
Pages125-125
Publication size in sheets0.3
Book Wrzyszcz Barbara, Chodźko Ewelina, Maciąg Kamil (eds.): XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” - Abstrakty, 2019, Lublin, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ISBN 978-83-66261-09-9, 319 p.
Tygiel księga abstraktów.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourceconferenceList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?