Frakcjonowanie oleju z pirolizy odpadów gumowych

Bogumiła Wrzesińska , Roman Krzywda , Andrzej Ryszard Krasiński , Leon Gradoń

Abstract

W typowych instalacjach pirolizy rozdział frakcyjny produktów ciekłych zachodzi podczas kilkustopniowej kondensacji gazu popirolitycznego, w wyniku czego otrzymuje się tzw. szerokie frakcje będące mieszaninami wieloskładnikowymi, które często nie spełniają wymagań norm obowiązujących dla paliw ciekłych. W pracy podjęto badania frakcjonowania destylacyjnego i analizę właściwości poszczególnych frakcji oleju popirolitycznego z pirolizy odpadów gumowych, szczególnie zużytych opon samochodowych. Badania miały na celu sprawdzenie możliwości zastosowania surowego oraz frakcjonowanego oleju popirolitycznego jako samodzielnego paliwa lub komponentu mieszanek paliwowych. Określono skuteczności wydzielania z oleju cennych składników, takich jak limonen i niskowrzące węglowodory aromatyczne. Zbadano również możliwość podwyższenia temperatury zapłonu oleju popirolitycznego poprzez usunięcie z niego składników najbardziej lotnych. Podział oleju na frakcje prowadzono metodą destylacji prostej i rektyfikacji, w procesach jedno- i dwustopniowych.
Author Bogumiła Wrzesińska (FCPE / CIPE)
Bogumiła Wrzesińska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Roman Krzywda (FCPE / DSP)
Roman Krzywda,,
- Department of Separation Processes
, Andrzej Ryszard Krasiński (FCPE / CIPE)
Andrzej Ryszard Krasiński,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Leon Gradoń (FCPE / CIPE)
Leon Gradoń,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsFractionation of the oil from pyrolysis of waste tyres
Pages1522-1529
Publication size in sheets0.5
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpiroliza, olej popirolityczny, frakcjonowanie, paliwo alternatywne, utylizacja zużytych opon
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?