Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych : analiza wstępnych wyników badania ankietowego

Hubert Jerzy Anysz , Artur Zbiciak

Abstract

W artykule przedstawione zostały wstępne wyniki badania ankietowego dotyczącego przyczyn powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Badanie zostało przeprowadzone na inżynierach różnych branż będących członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a więc na osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Analizie poddano zarówno zakres i rodzaj doświadczeń zawodowych respondentów ankiety, ale przede wszystkim ich odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych. Celem tych poszukiwań jest określenie zakresu danych, na podstawie których możliwe będzie - przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych – prognozowanie możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu budowlanego.

Paper discussed the preliminary results of the survey (in a form of a questionnaire) made on engineers engaged in building construction. Designers, construction managers, supervisors are obliged to be members of chambers of engineers in Poland. Members of Mazovian chamber of engineers were asked about the reasons of delays in building contracts execution. The rank of factors influencing delays was important issue too. In order to achieve sufficient level of reliability of answers the duration, the kind of experience of engineers were analyzed. The aim of the researches is to assign the set of input data to artificial neural networks projecting delays in building contracts execution.

Author Hubert Jerzy Anysz (FCE / ICE)
Hubert Jerzy Anysz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Artur Zbiciak (FCE / IRB)
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2013
Vol14
No3
Pages963-972
Publication size in sheets0.5
ConferenceX Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2013 "Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczenstwo w transporcie", 16-04-2013 - 19-04-2013, Szczyrk, Polska
Keywords in Englishbadania ankietowe, building contracts, delay works, kontrakty budowlane, opóźnienia robót budowlanych, survey
Abstract in PolishW artykule przedstawione zostały wstępne wyniki badania ankietowego dotyczącego przyczyn powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Badanie zostało przeprowadzone na inŜynierach róŜnych branŜ będących członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, a więc na osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Analizie poddano zarówno zakres i rodzaj doświadczeń zawodowych respondentów ankiety, ale przede wszystkim ich odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych. Celem tych poszukiwań jest określenie zakresu danych, na podstawie których moŜliwe będzie – przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych – prognozowanie moŜliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu budowlanego.
Languagepl polski
File
096_Anysz, Zbiciak.pdf 160.05 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 24.0
Citation count*24 (2020-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?