Zastosowanie metod DSC i DTA do szacowania parametrów bezpieczeństwa materiałów wysokoenergetycznych na przykładzie soli amonowej dinitroaminy

Tomasz Gołofit , Andrzej Książczak

Abstract

Metody DSC i DTA pozwalają przy zastosowaniu równań empirycznych wykorzystujących dane kinetyczne na zaklasyfikowanie substancji do potencjalnie niebezpiecznych lub bezpiecznych. Wykorzystanie reguły 100 oraz temperatury ADT24 pozwala określić maksymalną bezpieczną temperaturę prowadzenia procesów technologicznych. Materiały wysokoenergetyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa można zaklasyfikować przy użyciu: potencjału Koenena, indeksu termicznego ryzyka, indeksu zagrożenia reakcją, indeksu chwilowej gęstości mocy oraz parametru zagrożenia wybuchem. Wykonano analizy DSC i DTA soli amonowej dinitroaminy (ADN), wyznaczono parametry kinetyczne i na ich podstawie oszacowano bezpieczeństwo użytkowania i warunki bezpieczne prowadzenia procesów technologicznych. Maksymalna, bezpieczna temperatura prowadzenia procesów technologicznych z wykorzystaniem ADN-u jest niższa od 351 K. Sól amonowa dinitroaminy została zaklasyfikowana do grupy związków niestabilnych, potencjalnie niebezpiecznych, zdolnych do wybuchu, do grupy związków wysokiego ryzyka. Uzyskane wysokie parametry indeksów niebezpieczeństwa wskazują na to, że ADN wymaga szczególnej ostrożności w procesach technologicznych oraz przy wykorzystywaniu w formach użytkowych.
Author Tomasz Gołofit (FC / DH-EM)
Tomasz Gołofit,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Andrzej Książczak (FC / DH-EM)
Andrzej Książczak,,
- Department Of High-Energetic Materials
Journal seriesProblemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, in┐ynieria bezpiecze˝stwa, (0 pkt)
Issue year2011
Vol3
No5
Pages31-42
Keywords in Polishbezpieczeństwo, sól amonowa dinitroaminy, parametry zagrożenia i ryzyka
Internal identifier4352
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?