Effect of solvents on curing process of photopolymerizable ceramic suspensions

Paweł Falkowski , Agata Grzelak

Abstract

The effect of solvent on rheological properties and way of preparation of ceramic suspensions or dispersions was presented. The research showed that in case of applied polyester resin the water cannot be used in preparation of UV curable suspensions. However, the highly loaded ceramic dispersion in UV curable media can be prepared if the water is replaced by PEG. Thus, the dispersions with good homogeneity and solids content up to 45-50vol.% of alumina can be obtained. The dispersion prepared in this way can be tape casted and UV cured.
Author Paweł Falkowski (FC / CChT)
Paweł Falkowski,,
- Chair of Chemical Technology
, Agata Grzelak (FC / CChT)
Agata Grzelak,,
- Chair of Chemical Technology
Journal seriesArchives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490
Issue year2013
Vol58
No4
Pages1411-1414
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishwater-thinnable polyester resin, alumina, UV curing, photopolymerization
ASJC Classification2506 Metals and Alloys
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem rozpuszczalnika na właściwości ieologiczne i sposób przygotowania zawiesin ceramicznych. Pokazano, że w przypadku zastosowanej żywicy poliestrowej woda nie może być użyta do przygoto- wania światłoutwardzalnej zawiesiny ceramicznej. Jednakże stężona zawiesina ceramiczna może być otrzymana jeżeli woda zostanie zastąpiona glikolem polietylenowym. W ten sposób możliwe jest przygotowanie zawiesiny o stężeniu fazy stałym dochodzącym do 45-50%obj. i dobrej jednorodności oraz lepkości, pozwalającej na jej formowanie metodą odlewania cienkiej folii ceramicznej i utwardzenie promieniowaniem UV.
DOIDOI:10.2478/amm-2013-0185
URL http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0185/amm-2013-0185.xml
Languageen angielski
File
[Archives of Metallurgy and Materials] Effect ofSolvents on Curing Process of Photopolymerizable Ceramic Suspensions.pdf 815.28 KB
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 5; WoS Citations = 5; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.146; WoS Impact Factor: 2013 = 0.763 (2) - 2013=0.65 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?