Wpływ danych na dokładność obliczeń sieci ciepłowniczych

Olgierd Niemyjski

Abstract

Calculations of the pressure loss and heat losses in district heating networks require gathering of multiple information describing the actual state of pipelines. The values of many parameters change during the lifetime of the district heating system. The measurement of these changes is often impossible or very expensive. This article presents results of mathematical models analysis, used in the calculation of the pressure loss and heat losses, affecting on the error of the parameters values which change during the lifetime of the heating network. The analyzed parameters are: the roughness of the inner walls of pipes, the thermal insulation properties, heat conduction through the ground. The pipeline depth below ground level is also analyzed, which is very important in the calculation of heat losses.
Author Olgierd Niemyjski (FEE / DHV)
Olgierd Niemyjski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsThe impact data on the accuracy of calculation of heating networks
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2016
No12
Pages9-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsieci ciepłownicze, kalibracja danych, obliczenia strat ciśnienia, obliczenia strat ciepła
Keywords in Englishdistrict heating networks, date calibration, calculation of pressure drop, calculation of heating losses
Abstract in PolishObliczenia strat ciśnienia oraz strat ciepła w sieciach ciepłowniczych wymagają zgromadzenia wielu informacji opisujących stan rzeczywisty rurociągów. Wartości wielu parametrów ulegają zmianie w okresie eksploatacji systemu ciepłowniczego. Pomiar tych zmian jest często niemożliwy lub bardzo drogi. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości modeli matematycznych stosowanych w obliczeniach strat ciśnienia i strat ciepła rurociągów na błąd określenia wartości parametrów, których wartości ulegają zmianom w okresie eksploatacji sieci ciepłowniczej. Przedstawione wyniki analizy dotyczą: chropowatości wewnętrznych ścianek rur, właściwości termoizolacyjnych powłok izolacji rurociągów, przewodzenia ciepła przez grunt. Analiza obejmowała także wielkość zagłębienia rurociągu poniżej poziomu gruntu, którego wartość też jest ważna w obliczeniach strat ciepła.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?