Comprehensive environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol fuels of the first and second generation

Zdzisław Chłopek , Jakub Lasocki

Abstract

The paper provides some information regarding comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles with internal combustion (IC) engines powered by bioethanol fuel. It presents the assumptions made for the life cycle assessment (LCA) of the environmental impact of fuel, carried out according to the Well-to-Wheel (WtW) method, where the fuel preparation stage, including the acquisition of raw materials as well as the production, transport, and distribution processes, and the vehicle operation stage are taken into account. The technologies and raw materials used to make bioethanol of the first and second generation have been presented and compared with each other. Results of research on greenhouse gas (GHG) emissions and non-renewable energy input in the process of preparation of bioethanol fuels of the first and second generation have been analysed. Nine versions of the production process, differing from each other in the process methods used and the types of the biomass processed, have been examined.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jakub Lasocki - [Automotive Industry Institute]
Jakub Lasocki,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711
Issue year2013
Vol15
No1
Pages44-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbioetanol, analiza Well–to–Wheel, emisja zanieczyszczeń, technologia wytwarzania paliw
Keywords in Englishbioethanol, Well-to-Wheel analysis, pollutant emission, fuel production technology
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishW pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem bioetanolowym. Przedstawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia paliwa według metody Well-to-Wheel, uwzględniającej etap przygotowania paliwa, składający się z pozyskiwania surowców, wytwarzania, transportu i dystrybucji, oraz etap użytkowania pojazdów. Zaprezentowano i porównano technologie oraz surowce stosowane w wytwarzaniu bioetanolu pierwszej i drugiej generacji. Przeanalizowano wyniki badań emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych w procesie przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji. Rozważono dziewięć wariantów przebiegu procesu wytwarzania, różniących się zastosowaną technologią i rodzajem przetwarzanej biomasy.
URL http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2013-01-07.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 28-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 6; Scopus Citations = 8; GS Citations = 11.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.962; WoS Impact Factor: 2013 = 0.505 (2) - 2013=0.342 (5)
Citation count*11 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?