Analiza możliwości wdrożenia wybranych koncepcji życia wspieranego przez otoczenie przy adaptacji pomieszczeń sanitarnych w wielkopłytowych systemach W-70, szczecińskim i OWT-67

Aleksander Kazimierz Nicał , Jacek Nitka , Jerzy Rosłon

Abstract

The article presents a possibility analysis and evaluation of the implementation possibilities of the ambient assisted living concept for selected rooms, including sanitary cabins in panel building systems W-70, Szczeciński, and OWT-67. The genesis of the term “aging” society in Po-land and the potential consequences that will result from this for the construction industry are also presented. Additionally, the requirements that should be met by sanitary rooms in the scope of assembly of standard devices adapted to the needs of elderly and disabled are also described. The assessment of the applicability of improvement solutions for the presented sanitary facilities equipment has included a gradual gradation of ratings, i.e. implementable, diffi cult toimplement and unimplementable.
Author Aleksander Kazimierz Nicał (FCE / ICE)
Aleksander Kazimierz Nicał,,
- The Institute of Civil Engineering
, Jacek Nitka (FCE / ICE)
Jacek Nitka,,
- The Institute of Civil Engineering
, Jerzy Rosłon (FCE / ICE)
Jerzy Rosłon,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol28
No2
Pages307-318
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishżycie wspierane przez otoczenie, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, pomieszczenie sanitarne, budownictwo wielkopłytowe
Keywords in Englishambient assisted living, elderly people, people with disabilities, sanitary room, panel building
ASJC Classification1904 Earth-Surface Processes; 2300 General Environmental Science; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology; 2215 Building and Construction; 2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę i ocenę możliwości wdrożenia koncepcji życia wspieranego przez otoczenie na przykładzie realizacji kabin sanitarnych w wybranych systemach wielkopłytowych. Przedstawiono również genezę tematyki „starzejącego się” społeczeństwa w Polsce oraz potencjalne konsekwencje, jakie będą z tego wynikały dla budownictwa. Opisane zostały także wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia sanitarne, w zakresie montażu w nich standardowych urządzeń przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przeprowadzona ocena możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających użytkowanie pomieszczeń sanitarnych została przedstawiona z użyciem trzystopniowej skali ocen, tj. wykonalne, trudno wykonalne i niewykonalne.
DOIDOI:10.22630/PNIKS.2019.28.2.29
URL http://iks.pn.sggw.pl/PN84/A14/art14.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.469
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?