Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej

Joanna Rucińska , Jerzy Kwiatkowski , Andrzej Wiszniewski

Abstract

The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of amulti family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at theMinistry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
Author Joanna Rucińska (FEE / DHV)
Joanna Rucińska,,
- Department of Heating and Ventilation
, Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Andrzej Wiszniewski (FEE / DPEGHS)
Andrzej Wiszniewski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol1
No1
Pages19-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświadectwa charakterystyki energetycznej; budynki mieszkalne; klasy energetyczne; energia
Keywords in Englishenergy performance certificate; residential buildings; energy class; energy
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
DOIDOI:10.15199/33.2019.01.02
URL http://www.materialybudowlane.info.pl/11754
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-03-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?