Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (według stanu na koniec 2015 r.)

Katarzyna Sytek-Szmeichel , Zbigniew Heidrich , G. Stańko

Abstract

Elementary data used for designing a new, modernized or expanded wastewater treatment plants are: the number of inhabitants, which are using the sewage system, the characteristic amount of raw wastewater, concentration and unit load of characteristic contaminants. Changes in unit loads of contaminants since the 70’s, which are presented in the article, have encouraged the authors to conduct their own research and analysis concerning current values of these indicators. Data from 77 municipal wastewater treatment plants (capacity from 260 to 364 277 m3/d) was used in the study. It has been demonstrated, that unit loads of contaminants in influents of municipal wastewater treatment plant are higher than recommended, according to ATV A131. Moreover, based on presented considerations, following recommendations for designing municipal wastewater treatment plants were indicated: average daily unit wastewater flow - 0,12-0,16 m3/d per capita, unit loads of contaminants - 78 g BOD5/d per capita, 165 g COD/d per capita, 74 g TSS/d per capita, 14,2 g TN/d per capita, 2,04 g TP/d per capita.
Author Katarzyna Sytek-Szmeichel ZZWOŚ
Katarzyna Sytek-Szmeichel,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Zbigniew Heidrich ZZWOŚ
Zbigniew Heidrich,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, G. Stańko
G. Stańko,,
-
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
No7
Pages272-276
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdane wejściowe, jednostkowa ilość ścieków, jednostkowy ładunek zanieczyszczenia
Keywords in Englishinput data, unit wastewater flow, unit load of contaminant
Abstract in PolishPodstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych, modernizowanych lub rozbudowywanych oczyszczalni, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu wartości jednostkowych ładunków zanieczyszczeń począwszy od lat 70-tych ubiegłego stulecia, co skłoniło autorów artykułu do przeprowadzenia ponownych badań i analiz dotyczących aktualnych wartości badanych wielkości. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z 77 miejskich oczyszczalni ścieków (przepustowości od 260 do 364 277 m3/d). Wykazano, że jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków są wyższe niż zalecane w ATV A131. Ponadto, na podstawie przedstawionych rozważań, sformułowano następujące zalecania związane z projektowaniem miejskich oczyszczalni ścieków: jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków -0,12-0,16 m3/M·d, jednostkowe ładunki zanieczyszczeń - 78 g BZT5/M·d, 165 g ChZT/M·d, 74 g zawiesiny ogólnej/M·d, 14,2 g Nog/M·d, 2,04 g Pog/M d.
URL http://sigma-not.pl/publikacja-99699-dane-wej%C5%9Bciowe-do-projektowania-miejskich-oczyszczalni-%C5%9Bciek%C3%B3w-(wed%C5%82ug-stanu-na-koniec-2015-r.)-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2016-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back