Trwałość asfaltobetonowych ekranów górnych zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych

Zbigniew Kledyński , Beata Banaszek

Abstract

The durability of bituminous mixtures used in water engineering does not de- pend solely on their composition, structure and method used for embedding, but also their working conditions, such as constant or periodic contact with water under pressure and exposition to atmosphere. The latter factors are especially important when asphalt-concrete is used for impervious facing (lining) of the embankments of upper reservoirs in pumped-storage power plants located high in mountainous regions, where severe atmospheric conditions are present. The paper discusses changes in the technical condition of asphalt concrete slope facing working in such environments.
Author Zbigniew Kledyński (FEE / DHEH)
Zbigniew Kledyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Beata Banaszek (FEE / DHEH)
Beata Banaszek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsThe durability of asphalt concrete lining on embankments of upper reservoirs of pumped-storage power plants
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439
Issue year2020
Vol80
No7(859)
Pages19-24
Publication size in sheets0.5
Article number127306
Keywords in Polishbudownictwo wodne, zbiorniki elektrowni szczytowo-pompowychmieszanki mineralno-asfaltowe
Abstract in PolishTrwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w budownictwie wodnym uwarunkowana jest nie tylko ich składem, strukturą i sposobem wbudowania, ale także warunkami pracy, tj. stałym lub okresowym kontaktem z wodą pod ciśnieniem oraz ekspozycją na czynniki atmosferyczne. Ostatnie z wymienionych czynników są szczególnie ważne, gdy uszczelniony ekranem asfaltobetonowym górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej znajduje się wysoko w górach, gdzie panują surowe warunki atmosferyczne. W pracy omówiono zmiany stanu technicznego przykładowego ekranu asfaltobetonowego pracującego w takich właśnie warunkach.
URL https://sigma-not.pl/publikacja-127306-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-asfaltobetonowych-ekran%C3%B3w-g%C3%B3rnych-zbiornik%C3%B3w-elektrowni-szczytowo-pompowych-gospodarka-wodna-2020-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?