Zarządzanie procesowe z wykorzystaniem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach

Agnieszka Bitkowska , Olga Sobolewska

Abstract

Modern organizations face the need to adapt their structures and processes taking place in them to the requirements of a constantly changing markets. Organization process management has been indicated both in literature and practice as a particularly important element of management. Nowadays, the importance of knowledge and its use in improving organizational processes is increasingly emphasized. The purpose of the article is to indicate the current state in the field of Business Process Management using knowledge in Polish organizations. The article quotes own research carried out in 2019 in Polish process-managed enterprises. The research indicates that Polish enterprises are also aware of the need to care both of the processes currently implemented and changes dictated by the environment and resulting from companies internal conditions. Implementation of knowledge-based process management is increasingly used to achieve these goals.
Author Agnieszka Bitkowska (FoM / CMP)
Agnieszka Bitkowska,,
- Chair of Management Processes
, Olga Sobolewska (FoM / CMS)
Olga Sobolewska,,
- Chair of Management Systems
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, e-ISSN 2545-2622
Issue year2020
No1
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesowe zorientowane na wiedzę
Keywords in EnglishBusiness Process Management, Knowledge Management, knowledge-oriented Business Process Management
Abstract in PolishWspółczesne organizacje mierzą się z koniecznością dostosowania swoich struktur i zachodzących w nich procesów do wymogów zmieniającego się rynku. Zarządzanie procesowe w organizacji jest od wielu lat wskazywane jako szczególnie istotna koncepcja zarządzania. Współcześnie, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, coraz silniej akcentuje się znaczenie wiedzy i wykorzystania jej w doskonaleniu procesów. Celem artykułu jest wskazanie stanu obecnego w zakresie zarządzania procesowego z wykorzystaniem wiedzy w polskich organizacjach. W artykule przytoczone zostały badania własne zrealizowane w 2019 w polskich przedsiębiorstwach zarządzanych procesowo. Wyraźnie wskazują one na to, iż polskie przedsiębiorstwa również uświadamiają sobie konieczność nie tylko dbałości o aktualnie realizowane w nich procesy, ale również na adaptację ich do zmian zarówno dyktowanych przez otoczenie, jak i wynikających z wewnętrznych uwarunkowań organizacji. Do realizacji tych celów coraz częściej stosowane jest wdrażanie zarządzania procesowego bazującego na wiedzy.
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2020/10.33141po.2020.01.02
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?