Zastosowanie zbrojenia HFRP o podwyższonej sztywności w betonowych belkach

Marek Urbański , Elżbieta Danuta Szmigiera , Andrzej Garbacz

Abstract

Based on previously conducted research beams bearing capacity with a span of 3 m with BFRP bars reinforcement were found exceeding the acceptable deflections and cracks. After analyzing the test results it was decided increase the reinforcement stiffness (modulus of elasticity) by modifying the material composition. For this purpose proposed hybrid HFRP bars, consisting of an appropriate mixture of carbon and basalt fibers. BFRP fibers have a high tensile strength, but their relatively low modulus of elasticity usually results in a scarcity of structural rigidity. The addition of CFRP fibers having a high modulus of elasticity is to ensure strengthening of the initial stiffness. The mixture of high modulus and high strength fibers, maintains some, permanent deformations until rupture of high strength fibers. Synergy mechanical characteristics - strength a properly selected weight composition of HFRP bars, allows to increase stiffness. Hence on meeting the requirements relating to the limitation SGU deflection and cracks of concrete elements
Author Marek Urbański (FCE / ICE)
Marek Urbański,,
- The Institute of Civil Engineering
, Elżbieta Danuta Szmigiera (FCE / ICE)
Elżbieta Danuta Szmigiera,,
- The Institute of Civil Engineering
, Andrzej Garbacz (FCE / ICE)
Andrzej Garbacz,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages725-737
Publication size in sheets0.6
Book IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, 1544 p.
program_2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpręty hybrydowe HFRP, włokna BFRP,nośności zginanych belek
Keywords in Englishconcrete beams, beams bearing capacity, HFRP bars, concrete elements
Abstract in PolishNa podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nośności zginanych belek o rozpiętości 3 m ze zbrojeniem prętami BFRP stwierdzono przekroczenie akceptowalnych wartości ugięć i zarysowania. Po przeanalizowaniu wyników badań postanowiono zwiększyć sztywność (moduł sprężystości) zbrojenia poprzez modyfikację składu materiałowego. W tym celu zaproponowano pręty hybrydowe HFRP złożone z odpowiedniej mieszanki włókien bazaltowych i węglowych. Włókna BFRP mają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ale ich stosunkowo niski moduł sprężystości zazwyczaj powoduje niedobór konstrukcyjnej sztywności. Dodatek włókien CFRP o wysokim module sprężystości ma zapewnić wzmocnienie początkowej sztywności. Mieszanina włókien o wysokim module i wysokiej wytrzymałości powoduje zachowanie pewnych, trwałych odkształceń, aż do zerwania włókien wysokiej wytrzymałości. Synergia cech wytrzymałościowych odpowiednio dobranego składu prętów HFRP, pozwoli na zwiększenie sztywności, a tym samym na spełnienie wymagań SGU dotyczących ograniczenia ugięcia i zarysowania elementów betonowych nimi zbrojonych
Languagepl polski
File
urbanski_szmigiera_garbacz.pdf 1.22 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?