Wpływ zawartości segmentów sztywnych na właściwości poli(węglanouretanów) do wytwarzania implanów krążka miedzykręgowego

Monika Auguścik , Bartłomiej Waśniewski , Małgorzata Krzyżowska , Karalus Wojciech , Jan Dąbrowski , Joanna Ryszkowska

Abstract

Otrzymano serię poli(węglanouretanów), o zawartości 30, 34 i 45 % mas. segmentów sztywnych, z diizocyjanianu 4,4'-dicykloheksylometanu (HMDI) ioligowęglanodiolu. Scharakteryzowano właściwości oraz strukturę wytworzonych poli(węglanouretanów) za pomocą spektroskopii w podczerwieni FT-IR, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), analizy dynamicznych właściwości mechanicznych (DMA), analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceniono również właściwości wytrzymałościowe, odporność na zużycie ścierne, a także wykonano testy tribologiczne, oznaczono twardość, elastyczność przy odbiciu, gęstość ikąt zwilżania oraz obliczono swobodną energię powierzchniową. Przeprowadzono wstępne badania biologiczne, określające toksyczność opracowanych materiałów. Wybrane próbki otrzymanych materiałów testowano na symulatorze segmentu ruchowego kręgosłupa. Wytworzony implant krążka międzykręgowego po 3 mln cykli nie wykazywał śladów niszczenia spowodowanego użyciem ściernym i nie zmienił swojej charakterystyki wytrzymałościowej.
Author Monika Auguścik (FMSE / DSMP)
Monika Auguścik,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Bartłomiej Waśniewski (FMSE / DSMP)
Bartłomiej Waśniewski,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Małgorzata Krzyżowska
Małgorzata Krzyżowska,,
-
, Karalus Wojciech
Karalus Wojciech,,
-
, Jan Dąbrowski
Jan Dąbrowski,,
-
, Joanna Ryszkowska (FMSE / DSMP)
Joanna Ryszkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725, (A 15 pkt)
Issue year2015
Vol60
No9
Pages551-558
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishpoli(węglanouretan), synteza, charakterystyka poliuretanów, krążek międzykręgowy
ASJC Classification2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics; 1500 General Chemical Engineering
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2015 = 0.718 (2) - 2015=0.706 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back